Wednesday, 3 November 2021

VIRTUÁLNE ŠTÚDIO 2021/2022 - Podzemná architektúra: Slovenské opálové bane

Zadání a jeho cíle:

Studenti a studentky se budou zabývat tématem „podzemní architektury“. Cílem bude

zkoumání architektonického prostoru v jeho různých podobách, významech a konstelacích.

Na základě tohoto výzkumu by měly vzniknout návrhy pro alternativní využití a nové funkce

těchto výjimečných míst.

Předmět práce:

Výzkum bude probíhat na podzemních prostorech SLOVENSKÝCH OPÁLOVÝCH DOLŮ, které

patří mezi nejkrásnější na světě.

Metody práce:

Výzkum bude probíhat na fyzických i virtuálních modelech (3D tisk PRUSA, VR HTC VIVE...).

Předpokládá se, že práce bude probíhat v úzké spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění.

     zdroj: https://www.slovenskeopalovebane.sk/galeria/

Rozpracovanosť (študenti): 

Lea Englartová

Adriana Gombarčíková

Igor Ivanec

Adam Kajma

Marta Karolčíková

Martina Ľachká

Matej Matis

Samuel Stašík 

Dorothea Straková

Lukáš Takács

Eliška Tomášková