Friday, 3 October 2014

/LINEAR CITY/
LINEÁRNÍ MESTO
/CYCLE CITY BRATISLAVA/
MESTO KOL BRATISLAVA
ÚKOLEM JE VYTVORIT Z CYKLISTICKÉHO OKRUHU SOBESTAČNÉ LINEÁRNÍ MESTO
BEZ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY


diversity of lifestyles

No comments:

Post a Comment